ASPA UPDATE : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในรัฐ Amazonas News

ASPA UPDATE : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในรัฐ Amazonas

      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ทำการจัดส่งถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารแห้งและเวชภัณฑ์จำเป็น ให้กับชุมชนไทยที่พำนักอาศัยในนคร Manaus รัฐ Amazonas จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท Cal-comp Electronics เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการออกเดินทางจากบ้านพักเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในรัฐ Amazonas โดยในหลายวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แซงหน้ารัฐเซาเปาลูและรัฐรีโอเดจาเนโร โดยจากข้อมูลล่าสุด ของกระทรวงสาธารณสุขบราซิล พบว่า ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มียอดผู้ติดเชื้อสะสมใน Amazonas สูงถึง 14,168 ราย และผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 1,098 ราย

 

      ทั้งนี้ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ประสานโดยตรงกับผู้บริหารของบริษัท Cal-comp Electronics ในประเทศไทย เพื่อขอให้ทางบริษัทพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนอาหารโดยสม่ำเสมอให้กับคนไทย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากการออกนอกพื้นที่ของบริษัทไปยังสถานที่ชุมชน และได้ขอให้ทางบริษัทติดตามข้อมูลข่าวสารและเทียบกับบริษัทของประเทศอื่นด้วย ซึ่งหากบริษัทอื่นมีการพักการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดก็ขอให้พิจารณาด้วย ซึ่งผู้บริหารได้รับไปพิจารณาและได้แจ้งให้ทางสาขาของบริษัทที่นคร Manaus ทราบแล้ว