ASPA UPDATE : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองทอรังงา News

ASPA UPDATE : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองทอรังงา

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และภริยา พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ เทพเรืองชัย เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะนายเทนบี พาวเวลล์ (Mr. Tenby Powell) นายกเทศมนตรีเมืองทอรังงา เพื่อแสดงความยินดีที่นายพาวเวล์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯได้แสดงความขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ดูแลและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในท้องถิ่น เป็นอย่างดี รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับอุปสรรคและข้อขัดข้องด้านการนำเข้าแรงงานชาวไทยเพื่อทำงานในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่

 

      นายกเทศมนตรีเมืองทอรังงาได้แสดงความขอบคุณในไมตรีจิตจากฝ่ายไทย และรับทราบประเด็นที่เอกอัครราชทูตฯ นำมาหารือ พร้อมทั้งรับปากว่าจะพยายามผลักดันและช่วยเหลือเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว

 

      ในโอกาสเดียวกัน นายกเทศมนตรีได้กล่าวด้วยว่า เมืองทอรังงาเป็นเมืองที่ให้ความเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคนไทยในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนด้วย