แกลเลอรีภาพถ่าย : Church of Santo Domingo de Guzmán, Mexico Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Church of Santo Domingo de Guzmán, Mexico

          ด้านหน้าของโบสถ์ ซานโตโดมิงโกเดอกุซมัน (Santo Domingo de Guzmán) ในเมืองวาฮากา รัฐวาฮากา ประเทศเม็กซิโก โบสถ์ซานโตโดมิงโกเดอกุซมันสร้างขึ้นโดยคณะนักบวชคาธอลิกดอมินิกัน (Dominican Order) เริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ. 1575 โดยใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า 200 ปี ในช่วงเวลาสงครามกลางเมืองเม็กซิโก โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นอาคารสำหรับกองทัพในสงครามกลางเมืองก่อนที่จะกลับเปิดเพื่อประกอบพิธีกิจทางศาสนาอีกครั้งในปี 1938 และในปี 1972 โบสถ์ ซานโตโดมิงโกเดอกุซมันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเมืองวาฮากาและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและประชากรในประเทศเม็กซิโกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ภาพโดย: คุณพงศ์สิน เทพเรืองชัย นักการทูตชำนาญการ